INFORMATION Rådgivning

Pension

Dine pensionsforhold afhænger af, om du er tjenestemand eller overenskomstansat.

(Her kan man med fordel linke til to nye selvstændige sider med hver sin pensionsform beskrevet som for neden).

Overenskomstansat

Overenskomstpension er en opsparingspension

  • Arbejdsgiveren indbetaler 17,3% (1993-gruppen dog 19,8%) af den pensionsgivende løn til Lærernes Pension
  • Som nyansat modtager du ca. 3 måneder efter første indbetaling en ”velkomstpakke” fra LP. Læs materialet grundigt igennem – og sørg for at udfylde og returnere de nødvendige bilag snarest muligt. Det kan få store økonomiske konsekvenser for dig, hvis du ikke får det gjort.
  • Forsikringsdel og pensionsafkast er afhængigt af individuelle valg,  forrentning og investering. Derfor kan kredsen ikke rådgive i forhold til overenskomstpension.
  • Kontakt Lærernes Pensionskasse, medlemsservice 7021 6131 for    rådgivning.
  • Du kan finde relevante oplysninger og få adgang til dit depot      via www.lppension.dk

LINKS:

Lærernes Pension: http://www.lppension.dk

Tjenestemand

Tjenestemandspension er en tilsagnspension

  • Lærere mf. i ”den lukkede gruppe” har tilsagn om tjenestemandspension fra Staten.
  • Tjenestemandspension bliver beregnet på baggrund af antal hele    pensionsår og indplacering i statens pensionsgivende skalatrin på  afskedigelsesdagen. Jo flere pensionsår og højere skalatrin, jo større pension får du.

Midtvendsyssel Lærerkreds kan rådgive vedr. tjenestemandspension. Vi tilbyder medlemmerne at lave en skriftlig, vejledende beregning, så den enkelte får vurderet sine optimale vilkår at gå på pension på.

Følgende skal medbringes til møde på kredskontoret, når du ønsker pensionsrådgivning:

  • Seneste lønseddel
  • Nem-ID nøglekort

www.tjenestemandspension.dk kan du selv danne dig et overblik over din tjenestemandspension, men ”siden” er ikke bekendt med aktuel konvertering af løntrin til statslige skalatrin. Overgang fra kommunal løn til pension i staten kan betyde, at pensionen beregnes med udgangspunkt i et andet trin. Det skyldes, at de to lønsystemer ikke udvikler sig ens.

Du kan læse mere om tjenestemandspension på  ttps://www.borger.dk/pension-og-efterloen/Tjenestemandspension-og-Loenmodtagernes-Dyrtidsfond/tjenestemandspension-oversigt