MED

Med Haandbogen
Brønderslev og Jammerbugt Kommuner har begge aftale om medindflydelse og medinddragelse af medarbejderne i form af lokale MED-aftaler.

Jammerbugts lokalaftale 2020 kan ses her:

Lokal MED-aftale Jammerbugt Kommune

 

Brønderslevs lokalaftale 2014 uden bilag kan ses her:

Lokal MED-aftale Brønderslev Kommune

For at se bilag til aftalen henvises til Ansat i Brønderslevs hjemmeside