INFORMATION Rådgivning

Arbejdsskader

Hvis du kommer til skade på din arbejdsplads skal det meldes som en arbejdsskade. Du kan få hjælp ved Midtvendsyssel Lærerkreds.

Hvis ulykken er ude, så kan du altid få hjælp ved at henvende dig til din AMR eller ved at kontakte kredskontoret.

Arbejdsulykke

En arbejdsulykke er en skade, der påføres på mindre end 5 dage. Din arbejdsgiver har pligt til at anmelde arbejdsulykker, der er er sygefravær udover tilskadekomstdagen. 

Erhvervssygdom

En erhvervssygdom er en skade, der påføres over et tidsrum på 5 dage eller mere. Det er din læge, der skal anmelde erhvervssygdomme. Det kan også være Arbejdsmedicinsk Klinik, hvis du bliver henvist hertil. 

Få en kopi af anmeldelsen og gem den. Kredsen vil bede om en kopi, hvis du ønsker vores hjælp. 

Når anmeldelsen er modtaget i Arbejdsskadeforsikringen, kvitterer de ved et brev til dig. Kvittereringen er din garanti for, at der overhovedet er oprettet en sag.

Hvis ulykken anerkendes, fremgår det, at du er berettiget til dækning af udgifter til nødvendig behandling.

En egentlig afgørelse i sagen afhænger af det videre forløb, din helbredstilstand og dermed din erhvervsevne som følge af ulykken.

Du skal være forberedt på, at en sådan sag tager lang tid og at der vil være mange papirer, at holde styr på. Det anbefales, at du holder dine sagsakter samlet. 

Danmarks Lærerforening tilbyder hjælp i arbejdsskadesager 
På Danmarks Lærerforenings hjemmeside kan du læse mere om, hvad en arbejdsskadesag er. Her findes desuden de ark, du skal bruge for at indberette din sag – herunder den fuldmagt, som foreningen skal have for at indhente oplysninger mv. på dine vegne. (Se link th.) 

  • Vold og trusler om vold skal anmeldes som ’Ulykke’.
     
  • Når arbejdsskaden er anerkendt efter loven, er der mulighed for betaling af behandlingsudgifter (fx kiropraktor, fysioterapeut, psykolog og medicin) mv., erstatning for tab af erhvervsevne, godtgørelse for varigt men, overgangsbeløb ved dødsfald og efterladterstatning.

  • Sikkerhedsgruppen/sikkerhedsudvalget skal, med henblik på erfaringsopsamling og forebyggelse, drøfte alle tæt-på-ulykker og anmeldte arbejdsskader.
Sådan hjælper Danmarks Lærerforening
Danmarks Lærerforenings rådgivning om psykisk arbejdsmiljø
Arbejdsskade- styrelsen