INFORMATION Rådgivning

Krisehjælp

Krisehjælp – hvor kan du få hjælp?

Hvis du befinder dig i en krise, kan du kontakte Midtvendsyssels Lærerkreds

På kredskontoret kan vi gennem samtale kan hjælpe dig med at finde handlemuligheder og kan rådgive og vejlede i, hvor du kan hente yderligere hjælp. Nedenfor kan du danne dig et overblik over nogle af de muligheder, der er for at hjælp.

Krisehjælp på arbejdspladsen

Lederne på de enkelte skoler i kommunerne har mulighed for at henvise dig til en krisepsykolog. Er du i krise, kan du kontakte din leder – enten selv eller via din tillidsrepræsentant eller din arbejdsmiljørepræsentant – og herigennem blive henvist til krisepsykolog

Arbejdsrelateret krisehjælp gennem Danmarks Lærerforening

Du kan henvende dig til Danmarks Lærerforening ved at booke en samtale på www.dlf.org eller telefonisk på 33 69 63 00. Dermed får du mulighed for at tale med en konsulent, som har erfaring med rådgivning om psykiske arbejdsmiljøproblemer. Konsulenten vurderer, om du efterfølgende skal tilbydes nogle timer ved en lokal psykolog. Tryk her for at komme videre til booking.

Private forsikringer

Mange private forsikringer rummer muligheden for betaling af et antal psykologsamtaler, så tjek din egen forsikring.

Praktiserende læge

Årsagen til dit behov for krisehjælp kan være omfattet af sygesikringen. Det betyder i givet fald, at du kan få sygesikringstilskud til samtaler med en psykolog. Du skal henvises via din egen læge.

Arbejdsmedicinsk Klinik

På Arbejdsmedicinsk Klinik ydes der hjælp i form af udredning og rådgivning til ansatte, der har en arbejdsrelateret krise. Følgende kan blandt andre henvise: praktiserende læge, fagforeningen og arbejdsmiljørepræsentanten.