INFORMATION Rådgivning

Løn

Lønnen er sammensat af 1) centralt aftalte løndele og 2) lokalt aftalte løndele.

 1) De centralt aftalte løndele finder du i de overenskomster, Lærernes Centralorganisation har indgået med arbejdsgiverne, som er kommunerne, regionerne eller staten. Du finder oversigter over centralt aftalte løndele via link til højre.

2) De lokalt aftalte løndele på skoleområdet findes i forhåndsaftalen mellem din ansættelseskommune og Midtvendsyssel Lærerkreds. Denne aftale kan du også hente via link til højre.

Ud over forhåndsaftalen findes en række specielle aftaler for mindre personalegrupper og særlige arbejdsområder. Du kan kontakte foreningen, hvis du vil vide mere.

Tillæg er fastsat som grundbeløb pr. 31.03.2000. De angivne satser skal derfor reguleres til nuværende lønniveau for at finde nutidsværdien ved at gange med den aktuelle reguleringsfaktor. Pr. 1. april 2020 er reguleringsfaktoren 1,417798. Det betyder at et tillæg på grundbeløb 100 kroner har en nutidsværdi på kr. 141,78. Reguleringsfaktoren ændres normalt to gange om året, hhv. 1. april og 1. oktober.

Lønaftale Jammerbugt
Lønaftale Brønderslev