MEDLEM Særligt for...

TR

Tillidsrepræsentant i Midtvendsyssel Lærerkreds

Tillidsrepræsentanter i Midtvendsyssel Lærerkredsen har en central opgave som bindeled mellem medlemmer og kreds.

Som tillidsrepræsentant i Midtvendsyssel Lærerkreds har du opgaver i forhold til medlemmer på din skole med vejledning og videregivelse af information.  I din egenskab af mødeleder i faglig klub har du ansvaret for udarbejdelsen af oplæg til løn – og arbejdstidsforhandlinger, og i forhandlinger og samarbejde med skolens ledelse fungerer du som talsmand for dine kolleger.

Dine opgaver for Danmarks Lærerforening er, ud over politikformidling, videregivelse af information.

Samarbejdet mellem kredsens tillidsrepræsentanter foregår på månedlige møder, hvor erfaringsudvekslingen er central.

Ud over den centrale TR-uddannelse tilbyder kredsen og det regionale samarbejde en række kurser for tillidsrepræsentanter.  

Tillidsrepræsentanter i Midtvendsyssels Lærerkredsen har en central opgave som bindeled mellem medlemmer og kreds.

Som tillidsrepræsentant i Midtvendsyssel Lærerkreds har du opgaver i forhold til medlemmer på din skole med vejledning og videregivelse af information.  I din egenskab af mødeleder i faglig klub har du ansvaret for udarbejdelsen af oplæg til løn – og arbejdstidsforhandlinger, og i forhandlinger og samarbejde med skolens ledelse fungerer du som talsmand for dine kolleger.

Dine opgaver for Danmarks Lærerforening er, ud over politikformidling, videregivelse af information.

Samarbejdet mellem kredsens tillidsrepræsentanter foregår på månedlige møder, hvor erfaringsudvekslingen er central.

Ud over den centrale TR-uddannelse tilbyder kredsen og det regionale samarbejde en række kurser for tillidsrepræsentanter.   

 

Gode links for TR

 

TR-håndbogen
TR-vilkår Jammerbugt kom.
Ansat i Jammerbugt

TRYK

TR-vilkår Brønderslev kom.

TR-vilkår Brønderslev                        

Ansat i Brønderslev
DLFInsite

DLFInsite

Retsinformation

Retsinformation Søgning på al lovstof

KTO's hjemmeside
KL's hjemmeside