MEDLEM Særligt for...

AMR

Arbejdsmiljøepræsentant i Midtvendsyssel Lærerkreds

Arbejdsmiljørepræsentanterne på de enkelte skoler yder et værdifuldt arbejde, som både Danmarks Lærerforening og Midtvendsyssel Lærerkreds gerne vil støtte.

Danmarks Lærerforening udsender regelmæssigt materialer til hjælp og inspiration for arbejdsmiljørepræsentanterne på skolerne. For at modtage dette materiale skal du være tilmeldt mailservice. Følg linket DLinFO til højre eller kontakt Midtvendsyssel Lærerkreds, hvis du ikke modtager materialer fra DLF.

Midtvendsyssel Lærerkreds har via kommunikationsplatformen DLFInsite mulighed for at kredsens AMR'ere kan udveksle fælles inspiration og information. Desuden arrangerer vi årlige temamøder for AMR. Har du som arbejdsmiljørepræsentant ikke viden om, hvordan du kommer ind i DLFInsite skal du henvende dig til kredsen på 150@dlf.org

 

DLFinsite
DLF & Arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøweb
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
BAR U-F