MEDLEM Nye medlemmer

Indflydelse

Der er mange muligheder for indflydelse. Brug dem!

Hvordan får man indflydelse? - det kan man selvfølgelig ikke give en klar og fuldt dækkende opskrift på.


Hvor meget skal man lytte? Hvad skal man sætte sig ind i? Hvor meget skal man sige til hvem og hvornår? Hvad mere kan man sige om den daglige snak med kollegerne, end at den er vigtig?

Men her er nogle muligheder:

Generalforsamlingen er Midtvendsyssel Lærerkreds' øverste myndighed. Her tages de vigtigste beslutninger, og hvert aktivt medlem har én stemme.  

Faglig Klub er det faglige forum på den enkelte arbejdsplads. Her er det TR, som står for møderne og her er der plads til både information og debat. Kredsstyrelsen deltager i de lokale Faglige Klubber efter behov.

Kredsstyrelsen er hele tiden interesseret i at høre fra medlemmerne. Derfor - har du den gode ide til et tema, et foredrag, et fagligt medlemsarrangement eller noget, som kunne hjælpe dig og dine kolleger i hverdagen - så henvend dig endeligt til din TR eller direkte til kredskontoret.

Kredsstyrelsen sender jævnligt spørgsmål til debat.

På disse møder får din TR og dermed kredsstyrelsen vigtige signaler om holdningerne til de forskellige spørgsmål, og man kan afprøve sine egne synspunkter og høre kollegernes meninger.


Stil op! - når der afholdes Faglig Klub på skolen, når der er medlemsarrangementer og -møder i kredsen, når der er valg til de forskellige tillidsposter på skolen og i kredsen. Der er små og store hverv inden for forskellige interesseområder, og der er adgang til uddannelse, hjælp og gode netværk!