MEDLEM Nye medlemmer

Formalia - hvad skal du have tjek på?

Formalia kan være besværlige, men vigtige! Du kan undgå meget bøvl ved at få mere styr på formalia - gør det!

Der er meget at holde styr på, når man får en ny stilling, og de mere formelle forhold er måske ikke det første, man bruger energien på. Men de er vigtige.

Herunder er i meget kort form beskrevet nogle af de vigtigste ting, du skal være opmærksom på.

Det er vigtigt, at disse forhold er i orden fra starten - det kan spare dig for besvær og problemer senere.

Vi har også erfaring for, at der kan være både penge og sikkerhed i ansættelsen på spil.
Brug din TR, hvis du er I tvivl eller har brug for hjælp.


Ansættelsessamtalen I løbet af ansættelsessamtalen er det en god idé at få svar på de spørgsmål, der ikke er belyst i stillingsopslaget eller i de indledende samtaler, for eksempel: - er stillingen tidsbegrænset (udløber på en bestemt dato)? - er stillingen på fuld tid? - hvilken pensionsordning (kun relevant hvis tjenestemandspension er en mulighed)

Ansættelsesbrevet Ansættelsesbrevet er et vigtigt dokument.
Du skal have ansættelsesbrevet hurtigst muligt efter det mundtlige tilsagn om ansættelse.
Ansættelsesbrevet beskriver de vigtigste forhold i ansættelsen. Se efter, at du ikke er stillet anderledes, end det der fremgik af ansættelsessamtalen.
Hvis du er i tvivl eller mener der er fejl - kontakt din TR. Det samme gælder, hvis du ikke har fået ansættelsesbrevet, når du tiltræder stillingen eller hurtigt derefter.


Ferie Ferieforholdene giver ofte problemer i det første ansættelsesår. Der skal være orden på evt. medbragt ferie, feriedagpenge osv.
De færreste kan selv overskue disse forhold.
Problemerne er som regel lette at løse, hvis de indgår fra starten - men kan være svære eller måske umulige at løse senere.
Hvis du er i tvivl eller mener der er fejl - kontakt din TR eller kredskontoret

Opgaveoversigten Opgaveoversigten er bestemmende for, hvilke opgaver du skal løse. Det er derfor vigtigt at kende den og forholde sig til, om den er dækkende, endsige udtryk for en rimelig sammenhæng med den faktiske arbejdstid. Den første opgaveoversigt er udtryk for et løntilsagn fra skolen - derfor skal du være opmærksom, hvis der ændres i denne. Spørg din TR, når du er i tvivl.

Lønsedlen Lønsedlen fortæller dig, hvordan din løn er sammensat, om skattetræk, udbetalingstidspunkt mm.
Der kan være andre temaer og spørgsmål - spørg din TR

 

Se i øvrigt Danmarks Lærerforenings pjece Nyansat i folkeskolen - Hvad så?