Medlemsbrev 7 - 2023

Kongres 2023 Kredsstyrelsen har fra d. 19.-21. september deltaget i Danmarks Lærerforenings kongres i Tivoli Kongrescenter.

 

Medlemsbrev 7 – oktober 2023

Formandens beretning

Efter diverse formaliteter var afklaret, gik formanden på talerstolen for at fremlægge sin mundtlige beretning. Her kom han bl.a. ind på situationen omkring folkeskolens økonomi, der aldrig har været så alvorlig som nu. Han understregede, at det er vigtigt, at vi får skabt et fælles billede af skolen, for at vi kan finde en fælles løsning. Gennem samarbejdet med skolens interessenter går vi målrettet efter indflydelse, der skal udmønte sig i resultater. Formandens beretning blev efterfølgende sendt til debat.

Gæstetalere
Efter formandens beretning var der tid til gæstetalere. Martin Damm, der er formand for KL, var første mand på talerstolen. Mindre detailstyring fra Christiansborg og afskaffelse af de ting, der ikke giver værdi i undervisningen, var vigtige pointer. Han lagde desuden vægt på, at vi i skolen skal være bedre til at koble læringen med noget håndgribeligt – altså praksisfaglighed, og at lærerne skal have bedre tid til at planlægge undervisningen.
Næste taler var tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen, der var inviteret som stifter af og protektor for Headspace. På trods af at Poul Nyrup efterhånden er fyldt 80 år, så brænder han stadig for at gøre en forskel, og hovedet fejler bestemt ikke noget. ”Det er som om, vi har glemt, at ikke alt skal behandles, men at meget kan forebygges”
Sidste gæstetaler var Undervisningsminister Mattias Tesfaye, der understregede, at ingen anden samfundsinstitution har så stort et potentiale som folkeskolen. I et tiltagende polariseret samfund er folkeskolen nøglen til at opnå et stærkere fællesskab. Han slog desuden fast, at der følger penge med i regeringens kommende kvalitetsprogram for folkeskolen.

Strategiske målsætninger
Danmarks Lærerforening har i løbet af året gennem en inddragende proces arbejdet med udarbejdelsen af strategiske målsætninger for den kommende hovedstyrelsesperiode. Målsætninger var til debat på kongressen og blev med få korrektioner vedtaget. Målsætningerne skal være med til at sikre: investering i folkeskolen, at lærere i folkeskolen har en læreruddannelse, forbedring af rammerne for medlemmernes arbejdsliv, at DLF fortsat er en stærk fagforening, og at Undervisningen i folkeskolen skal danne og uddanne eleverne til livsduelige mennesker og aktive medborgere i et demokratisk samfund.

Opstilling af krav til OK 24
Næste punkt på dagsordenen var opstilling af krav til de kommende overenskomstforhandlinger. Punktet var lukket for tilhørere, da man gerne vil holde kortene tæt til kroppen, indtil forhandlingerne går i gang. Det er dog ingen hemmelighed, at løn fylder meget i de kommende forhandlinger, hvor vi går efter procentvise lønstigninger, så vi kan sikre reallønnen. Der er desuden flere forslag, der går på, hvordan man kan forbedre medlemmernes arbejdsvilkår.

Valg af formand og Næstformand
På kongressen sidste dag blev løn og honorar til Hovedstyrelsen vedtaget. Foreningens regnskab og budget blev fremlagt, og her blev det vedtaget, at man i fremtiden kan tage en del af overskuddet i Særlig Fond, og overføre til hovedkassen, hvilket skal være med til at modvirke store kontingentstigninger.
Herefter var der kun tilbage at vælge foreningens formand og næstformand for de næste 4 år. Gordon Ørskov Madsen blev genvalgt som formand ved fredsvalg, da der ikke var andre, der ønskede at stille op.
Da Dorthe Lange, der har siddet som næstformand de sidste 12 år, havde meddelt at hun ikke genopstillede, skulle der vælges en ny næstformand. Her stod valget mellem to kandidater, Regitze Flanov der er formand for undervisningsudvalget og Niels Jørgen Jensen, der er hovedstyrelsesmedlem og formand for Silkeborg Lærerforening. Niels Jørgen Jensen blev valgt med 152 stemmer mod 135 til Regitze, og kommer dermed til at udgøre formandskabet sammen med Gordon de næste 4 år.
Inden kongressen blev afsluttet, blev Dorte Lange hyldet med stående klapsalver for den store indsats, hun har ydet for Danmarks Lærerforening både som lærer, TR. Kredsformand, Hovedstyrelsesmedlem og som næstformand gennem 12 år. 

 

Emner

Målgruppe