Fraværsteam

2023 Udklip
...OK, men vi har alternativt forslag

I Jammerbugt Kommunes høringsmateriale for Budget 2023 finder man et forslag på en investeringscase, som handler om etableringen af et fraværsteam.

Vi er meget enige i, at der skal kigges på mulige løsningsmuligheder i den forbindelse - alt for mange børn lider af skolevægring - men vi mener ikke et centralt team er den rigtige vej at gå. Vi har derfor - i vores høringssvar - indsendt et andet konstruktivt forslag.

Et forslag, hvor vi får skærpet blikket på reel tidlig indsats og ikke mindst hvem, der bør have ansvaret for kommunikationen mellem skole og hjem.

Se kredsens høringssvar her

Emner

Målgruppe