INFORMATION Kommunikation

Hovedstyrelsesvalg 2023

Valg til hovedstyrelsen 2023 Danmarks Lærerforening skal have ny hovedstyrelse for perioden fra 1. januar 2024 til 31. december 2027. Læs om de forskellige kandidater og hvem, der har stemmeret.

23 kandidater til valggruppe 1 - og 2 kandidater til valggruppe 2

Hovedstyrelsen i Danmarks Lærerforening består af formand og næstformand for Danmarks Lærerforening (valgt på kongressen), 19 medlemmer (fordelt på valggruppe I og II) samt formanden for Skolelederforeningen og formanden for Lærerstuderendes Landskreds.

Valggruppe I, som dækker over fraktion 1 og 2 (lærere, konsulenter uden ledelsesfunktioner og børnehaveklasseledere) samt fraktion 3 (ledere der ikke er medlem af skolelederforeningen). Der skal vælges 18 medlemmer til hovedstyrelsen.

Alle stemmeberettigede medlemmer vil modtage en mail med et link til afstemning. Tjek gerne på "Min side", om vi har din korrekte mailadresse registreret. 

Stemmeret til hovedstyrelsesvalget

Følgende grupper af medlemmer har stemmeret til hovedstyrelsesvalget i Danmarks Lærerforening:

Valggruppe 1

  • Fraktion 1: Lærere, konsulenter uden ledelsesfunktioner m.fl.
  • Fraktion 2: Børnehaveklasseledere
  • Fraktion 3: Ledere, der ikke er medlemmer af Skolelederforeningen

Valggruppe 2

  • Fraktion 4: Pensionister og efterlønsmodtagere

 

Særlige medlemmer (Fraktion 6) har ikke stemmeret

 

Indkommer der i en valggruppe ikke flere kandidater, end der skal vælges i valggruppen, er de foreslåede kandidater valgt uden afstemning. Indkommer der flere kandidatforslag, afholdes der valg blandt de opstillede kandidater inden for hver valggruppe. Regelsættet findes i §28 i vedtægterne for Danmarks Lærerforening.

 


 

Stem til Hovedstyrelsesvalget