Kredsstyrelsen

Ks 2018 2020
Kredsstyrelsen

På generalforsamlingen, der afholdes i marts måned, vælges i lige år formand, 2 kommunerepræsentanter og 2 kredsstyrelsesmedlemmer.

Nuværende kredsstyrelse i Midtvendsyssel Lærerkreds

Kirsten Tranekær - Formand

Lars Schandorf Andreasen - Næstformand, kasserer og
FTR i Brønderslev

Charlotte Bogø Rasmussen - Skolepolitisk ansvarlig, IT og
FTR i Jammerbugt

Bodil Nørgaard Nielsen - Kredsstyrelsesmedlem  

Søren Jacobsen - Arbejdsmiljø og kredsstyrelsesmedlem