Møder for nyansatte

Midtvendsyssel Lærerkreds inviterer nyansatte lærere og børnehaveklasseledere til møde arrangeret mellem forvaltningerne og lærerkredsen.

På mødet vil du, sammen med andre nyansatte, få lejlighed til at fortælle
om din opstart pa skolen og stille alle de spørgsmål, du har til din ansættelse.

På mødet vil du blive præsenteret for kommunen og lærerkredsen.

Vi vil ligeledes fortælle dig om din løn og dit ansættelsesforhold. Derfor er det vigtigt, at du medbringer din lønseddel, din opgaveoversigt og dit ansættelsesbrev.

I mødet deltager kommunens skolechef hhv. Carsten Otte i Brønderslev og Diana Lübbert Pedersen i Jammerbugt, kredsformand Kirsten Tranekær, sagsbehandler Johnny Hyden samt fællestillidsrepræsentanten.

Spørg din TR, hvis du er i tvivl om noget vedrørende mødet.

 

Mødet i Brønderslev er den 16. september 2019
Invitation findes her

Mødet i Jammerbugt er den 26. september 2019
Invitation findes her

Emner

Målgruppe